Missie/ANBI-status – Home

Missie/ANBI-status

De doelstelling van Stichting ’t Lab (RSIN/Fiscaal nummer: 9007805) is: ‘Stimuleren en begeleiden van kunstbeoefening en het doen produceren van kunst.’ (uit de akte van oprichting). De bestuurders van de stichting (momenteel zijn dat Jurriaan Berger, Herman te Loo en Fred Mulder) krijgen geen beloning voor hun werk. Daarom zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle giften en donaties die wij ontvangen zijn daarom voor de gulle gevers aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over onze ANBI-status, zie hier: ANBI standaardform-pubplicht-anbi 2023

Met de concerten die we voor Jazz Inverdan organiseren, kiezen we onomwonden voor uitgesproken jazz. We geloven namelijk dat er in de Zaanstreek (en de wijde omtrek) behoefte is aan een podium waar het publiek aan den lijve kan ondervinden hoe opwindend het is om een groep muzikanten aan het werk te zien die het avontuur van improvisatie met elkaar aangaat. We stellen daarbij jazz in zijn volledige breedte aan de orde, van herkenbare swing tot mengvormen met rock, (modern) klassieke muziek en wereldmuziek. Het enige criterium dat voor ons echt telt, is dat de muziek niet voorspelbaar mag zijn. U zult bij Jazz Inverdan geen musici aantreffen die (zoals bandleider Jan Cees Tans dat altijd zo treffend verwoordde) ‘braafjes en gaafjes als alle slaafjes’ spelen. De jazz die wij programmeren is wars van clichés, bewandelt het liefst de ongebaande wegen en zoekt zijn heil in emoties, humor, schoonheid, grilligheid en de kracht van die ene, perfect geplaatste noot. Dat soort muziek bieden we al ruim 25 jaar een podium in Zaandam, en sinds maart 2015 in de Doopsgezinde Vermaning.

 

20170305 (26) Available Jelly _ Michael Moore, Eric Boeren, Gregg Moore, Michael Vatcher, en kinderen

Ook de kinderen hebben plezier bij Available Jelly (foto: Ben Bahlmann)